Pågående projekt

Lekplatsen Gruvlyckan

Idén om att bygga en lekplats i Pershyttan uppkom under en träff vid Digerberget - Vision Pershyttan. Samtliga närvarande fick spåna idéer om hur Pershyttan kunde utvecklas och Lekplats var en av de idéerna som Byalaget valde att jobba vidare med.

Efter möten med Kommunen, Länsstyrelsen och Bergslagssatsningen var arbetet i full gång!
Byalaget blev beviljade ett bidrag som gjorde att en förstudie kunde startas.
Tanken är att lekplatsen ska inspireras av allt som finns i byn som relaterar till hyttan och gruvmiljön som omger Pershyttan.

Här kommer ni att kunna följa hela processen med lekplatsen som vi kallar för GRUVLYCKAN.

Ritningarna är gjorda av Lekplatsboalet som gjort andra spännande temaparker i landet.

I januari 2018 blev det klart att Byalaget får EU-stöd för bygget av Gruvlyckan, vilket gör det möjligt att fortsätta projekteringen och få fram en model. 

 

Kulturstigen

Under hösten 1966 och våren 1967 iordningsställdes en naturstig runt Pershyttan. Meningen var att stigen skulle tjäna två syften.
Det ena var att skapa en vandringsstig för ”stärkande promenader, ett vällovligt syfte i detta bilismens tidevarv, där en del människor glömt konsten att vandra runt i naturen”.
Det andra och viktigaste var att berätta om Pershyttans historia som gruv- och hyttby, en historia som går tillbaka ända till slutet a 1300-talet.


2013 beslutade det nybildade Pershyttans byalag att uppdatera sigen och revidera texterna i den broschyr som fanns. 2015 var arbetet klart och resulterade i den nya broschyren som finns att köpa på Galleri Viktoria för 20 kr

Stigen är idag 6 km lång och det finns en nordlig och en sydlig slinga, båda med start vid besökscentrat.
Med broschyren i handen blir denna promenad en fantastisk upplevelse och en historielektion du sent kommer att glömma. Stigen leder dig från Lockgruvans rutchbana, förbi Sågdammen och Kvarnen, vidare förbi gruvahål efter gruvhål i bergslagsskogen, upp till ”Pershytte station”, och genom byn och de olika gamla husen.

Slingan är väl utmarkerad i gult och numret på skylten hänvisar till stationen med samma nummer i broschyrern!