Pershyttans Byalag

Pershyttans byalag är en lokal utvecklingsgrupp, den är ideell och opolitisk.

Byalaget finns för att främja byns utveckling till en attraktiv och livaktig by, samt att fungera som ett samarbetsorgan för enskilda, föreningar och organisationer i området.

Medlemskap:
Alla som bor i, eller har anknytning till Pershyttan har rätt att vara medlem i byalaget.
Enskild medlem, organisation, förening eller företag betalar en av årsmötet fastställd avgift. Andra kan efter ansökan beviljas medlemskap av styrelsen.

Medlemsavgift för 2017

På årsmötet 2017 beslutades att årets medlemsavgift är 150 kr/hushåll.

Avgiften kan sättas in på BG 366-1956 eller
Swishas till 123-197 38 90